Friday, January 16, 2009

以此鼓勵大家同心用心熱心!

別灰心喪氣Guli bieren he ziji buyao fangqi...